פתח תפריט נגישות
מדד פמילי ת"א – מדד חברות משפחתיות | להב פיתוח מנהלים

מדד פמילי ת"א פותח במרכז רעיה שטראוס לעסקים משפחתיים והושק בשנת 2018. המדד מחושב על ידי הבורסה על בסיס רשימת חברות משפחתיות שמציג מרכז רעיה שטראוס לחקר עסקים משפחתיים בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. מטרת המדד הינה לאפשר השקעה בחברות משפחתיות. המדד הינו כלי פיננסי המייצג חברות משפחתיות ומאפשר להשקיע באופן פסיבי במניות של חברות על פי סוג הבעלות בהן – בעלות משפחתית. המדד כולל 40 חברות מתחומי פעילות מגוונים כמו פוקס, שפיר הנדסה, אשטרום ואלקטרה, שטראוס, הראל השקעות, עזריאלי ודמרי, פתאל החזקות, רמי לוי ויוחננוף, אלקו החזקות ועוד. מי שהשקיע במדד ת"א פמילי נהנה מתשואה של כמעט 39% בשנה החולפת ושל 114% מאז השקתו ב-2018 .


"המשפחה לא מתעניינת מהו מחיר המניה היום, כי היא לא מתכוונת למכור. החשיבה היא לייצר ערך לאורך זמן"

מה מיוחד בעסקים משפחתיים?

ניהול עסקים בידי משפחות זו מסורת ארוכת שנים החוצה תרבויות. בעלות משפחתית הינה הצורה הנפוצה בעולם לניהול עסקים. החל מגידול תבואה בתקופת האבן וכלה בניהול עסקים גלובליים במאה העשרים ואחת. בעלי עסקים משפחתיים מזהים את העסק עם המשפחה ושואפים להעביר את השליטה בעסק לדורות הבאים. ידועים עסקים הנמצאים בשליטת משפחות במשך מאות שנים. כך, עסקי הנשק של משפחת ברטה האיטלקית נוסדו לפני מאות שנים וכיום נמצאים בבעלות הדור הארבעה-עשר של המשפחה. מחקרים רבים מנסים להעריך את החלק היחסי של הארגונים העסקיים ברחבי העולם הנשלטים בידי משפחות. חלקם הגדול הם עסקים משפחתיים בבעלות פרטית, אחרים – עסקים משפחתיים הפועלים כחברות ציבוריות שמניותיהן נסחרות בבורסות ברחבי העולם. בעסקים אלה שותפים בעלי מניות זרים, שהינם משקיעים מן הציבור, גופים פיננסיים מוסדיים או קרנות השקעה מסוגים שונים. הגדרות שונות לעסקים משפחתיים, מחסור בנתונים וקושי באיסופם גורמים למחסור במידע בדבר חלקם של העסקים המשפחתיים במדינות השונות. הערכות מראות כי בין 70% ל 95% מכלל הארגונים העסקיים בעולם הינם עסקים בשליטת משפחות.

עסקים משפחתיים נמנים עם החברות הגדולות והמצליחות ביותר בעולם, חלקם פועלים בבעלות משפחתית לאורך דורות רבים. למעלה משליש מתוך 1,000 החברות הגדולות ביותר בעולם (במונחי שווי שוק או במונחי מכירות) נשלט על-ידי משפחות. מחציתן עסקים בשליטת משפחות שמניותיהם נסחרות בבורסות שונות ומחציתן אלה עסקים משפחתיים שמניותיהם מוחזקות באופן פרטי. עסקים משפחתיים מהווים רוב מכריע, מעל 90% ,של הפעילות הכלכלית באיטליה, בגרמניה, בצרפת וביפן. גם בארצות הברית, בקנדה ובבריטניה בעלות משפחתית היא הצורה הדומיננטית של בעלות על חברות בסקטור הפרטי, במדינות אלה חברות משפחתיות מהוות כשני שליש מכלל העסקים ומעסיקות כמחצית מכוח העבודה. עסקים משפחתיים שולטים בחיי המסחר בשווקים המתעוררים באסיה ובאמריקה הלטינית ובכל מדינות המזרח התיכון. רבים סוברים כי עסקים משפחתיים הינם בעלי השפעה כלכלית משמעותית על צמיחה כלכלית.

מהי חברה משפחתית?

למושג "חברה משפחתית" יש משמעויות רבות והספרות האקדמית מציעה מספר הגדרות רב למושג זה. אחת ההגדרות היא

The Family Business is a business governed and/or managed with the intention to shape and pursue the vision of the business held by a dominant coalition controlled by members of the same family or a small number of families in a manner that is potentially sustainable across generations of the family or families.

הגדרה זו, כמו מרבית ההגדרות האחרות, מגדירה "חברה משפחתית" אם למשפחה (או למספר משפחות) יש שליטה בעסק והמשפחה שואפת להעביר את השליטה בעסק מדור לדור. השאיפה להעביר את השליטה בעסק לדור הבא הינה הבסיס לעסק משפחתי. בעסק שאינו משפחתי בעלי מניות צפויים למכור את המניות אם מחיר המניה יהיה גבוה מהשווי הכלכלי של העסק. לעומת זאת, למשפחה השולטת בחברה משפחתית יש כוונות להמשיך ולשלוט בעסק וליהנות מהיתרונות הכלכליים שהעסק מייצר לאורך 3  דורות. המושג שליטה מיוצג כאן בצורה רחבה. למשל, משפחת זלצבורגר שולטת בעיתון ניו-יורק טיימס כבר חמישה דורות, למרות שאחזקות המשפחה בהון העצמי של העיתון ירדו אל מתחת ל-15% . השליטה באה לידי ביטוי בכוח למנות דירקטורים, בזכות למנות את עורך העיתון, וביכולת להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות החשובות בעיתון. כשמדובר בעסקים משפחתיים בבעלות פרטית, קיימת בדרך כלל שליטה במובן החשבונאי, כלומר אחזקה של לפחות 51% מהון המניות של משפחה או של מספר משפחות. בעסקים משפחתיים שהן חברות ציבוריות בישראל קיימת שליטה משפחתית בפועל גם כאשר המשפחה מחזיקה בפחות מ- 50% מהון המניות.  

מאפייניהם של עסקים משפחתיים

 הבדלים בין עסקים משפחתיים לעסקים שאינם משפחתיים נובעים ממספר סיבות. סיבות אלה קשורות בעיקר בתרבות המשפחה ובערכיה ובאופי הבלתי-פורמלי של תהליכי קבלת החלטות בעסקים המשפחתיים

 תרבות וערכים ניתן לראות בעסק משפחתי ביטוי חיצוני לחכמת החיים ולמערכת הערכים של משפחה. במילים פשוטות, ערכים, או כללי חיים, נמצאים ביסוד קוד התנהגות שבונה ותומך בחזון המשפחתי ובמשימה העסקית. באופן טיפוסי, המייסד מביא את חכמת החיים וקובע מערכת ערכים עבור העסק. ערכים אלה מועברים הלאה לדורות ממשיכים וקובעים את דמותו של העסק. נוצרת דרך התנהגות משותפת העוזרת להסביר ולחזק את החזון של המשפחה ואת ההבנה מדוע בני המשפחה נמצאים יחד בעסק. במהלך תקופות של אתגר ומעבר העסק נתמך על-ידי האמונה במערכת ערכים משותפת. אם אין חזון ברור שמאחד את המשפחה, במיוחד בדורות השני והשלישי, גדלים הסיכויים וההזדמנויות לקונפליקטים שמסכנים את המשך קיום העסק בשליטה משפחתית. משפחות המסוגלות להגדיר ולבטא באופן ברור את המטרות המשותפות ואת הקווים המנחים והעקרונות שיעזרו להשיג אותן, נותנות לעסקיהן  תשתית חזקה ליתרון תחרותי והתמדה לטווח ארוך. בדרך כלל, צפוי צורך להגדיר מחדש ולהחיות מחדש את מערכת הערכים של המשפחה בדורות ממשיכים. אולם, תרבות של המשכיות והתבססות על עבר מפואר יכולה להיות גם סוג של חרב פיפיות. שינויים בסביבה עסקית יציבה עלולים להיתפס כמסוכנים בשל השתלטות הגישה הגורסת: "אנו עושים את זה כך כי תמיד עשינו את זה כך". עלול להיווצר מצב שבו בני המשפחה לא חושבים על שינוי ולא מסתכלים לצדדים לראות אם עשיית דברים באופן שונה עשויה לשפר את ביצועיו של העסק המשפחתי. על כן יש לראות בתרבות העסק המשפחתי את אחד הנכסים הייחודיים ובעלי הערך שלו, עם זאת על מנהלי העסקים המשפחתיים לבדוק בכל עת אם התרבות העסקית המשפחתית רלוונטית לסביבה התחרותית או שמא זו הפכה להיות מכשול לשינוי ולהסתגלות לתנאיי השוק המשתנים. לדוגמה, בכל דור במשפחת רוקפלר בוחנים מחדש באופן שיטתי את מטרות המשפחה ואת ערכיה, כדי לרענן ולהמריץ מחדש את הקשר שבין בני המשפחה המורחבת לבין עסקי המשפחה.

מחויבות משפחתית – אנשים המקיימים עסק הופכים מלאי התלהבות לגביו. זוהי היצירה שלהם, הם מטפחים ובונים אותה, עבור יזמים רבים כאלה העסק שהקימו הוא מהות חייהם. קשר חזק מסוג זה מיתרגם באופן טבעי למסירות ולמחויבות שמתרחבים לכל בני המשפחה הדואגים להמשך הצלחתו של העסק. הם חשים באחריות משפחתית לשאת יחד בעול. כל עוד אין קונפליקטים בתוך המשפחה כולם שמחים להשקיע בעסק הרבה יותר זמן ואנרגיה בעבודה וביזמות מאשר היו מקדישים לכל עבודה אחרת. התלהבות משפחתית יוצרת מחויבות ונאמנות גדולות הרבה יותר בהשוואה לעובדים נאמנים במקום עבודה שאינו עסק משפחתי. בני משפחה, בין שמועסקים בעסק ובין אם לאו, מרגישים חלק מהצוות, ותורמים כולם למטרה המשותפת.

ידע – עסקים משפחתיים רבים מפתחים דרכים מיוחדות לעשייה. עשוי להיות למשפחה ידע ייחודי בתחום טכנולוגי או מסחרי שאין למתחרים. לעיתים מדובר בידע שהופך למותג. במקרים אחרים מדובר בידע שהיה הופך במהרה לנחלת הכלל בסביבה מסחרית לא משפחתית ואילו בתוך המשפחה ניתן לשמור ולהגן עליו. ידע משפחתי רלוונטי גם ביחס לבני או בנות המייסד המצטרפים לעסק. הדור הצעיר גדל תוך כדי לימוד העסק במהלך שנים רבות, נדבק בהתלהבותו של המייסד ובבוא הזמן, כאשר בני המשפחה הצעירים שוקלים להצטרף לעסק, הם כבר רכשו הבנה עמוקה של פעילות העסק, יתרונותיו וחסרונותיו, ויזמות לפיתוח העסק שגובשו לאורך שנים. 6

רמת סיכון נמוכה – עסקים משפחתיים ידועים בנטייה נמוכה לקחת סיכונים בהשוואה לעסקים לא משפחתיים. החשיבה על עסק משפחתי כעסק שאמור לעבור מדור לדור גורמת לבני המשפחה להימנע מביצוע פעולות העלולות לגרום להפסדים משמעותיים. רמת סיכון נמוכה באה לידי ביטוי בהחלטות יום-יומיות המתקבלות בעסק המשפחתי, כגון מכירה ללקוחות אמינים ולא ללקוחות בסיכוני אשראי גבוהים וביצוע השקעות ברמת סיכון נמוכה. רמת סיכון נמוכה בעסקים המשפחתיים משתקפת ברמת מינוף נמוכה מזו שקיימת בעסקים שאינם משפחתיים

 תכנון וחשיבה לטווח ארוך – עסקים משפחתיים עוסקים בבניית תשתית העסק ורווחיות גבוהה לטווח ארוך, להבדיל מרדיפה אחרי רווחים גבוהים ברבעון הקרוב ועמידה בתחזיות אנליסטים לטווח קצר המאפיינות את סדר העדיפויות בחברות ציבוריות רבות. בראש סדר העדיפויות נמצאת השאיפה למסירת עסק מצליח לדור הבא ולא התוצאות הפיננסיות של הרבעון הקרוב. לכן, ניתן לומר שתכנון של הפעילות העסקית ל-15-10 השנים הבאות ורמת השקעות גבוהה מאפיינים עסקים משפחתיים. תכנון אסטרטגי לטווח ארוך מאפשר לעסק להשיג רווחיות גבוהה לאורך זמן ולהתמודד באופן יעיל עם אירועים בלתי צפויים. מצד שני, מחקר ענף מראה כי מנהלי עסקים משפחתיים נוטים להזניח את תכנון הממשק משפחה-עסק. כתוצאה מכך עסקים משפחתיים רבים סובלים מקשיי מעבר בין דורות המסכנים את המשכיות קיום העסק בשליטת המשפחה.

תהליכי קבלת החלטות – החלטות בעסקים משפחתיים מתקבלות תדיר סביב שולחן האוכל בארוחת הערב המשפחתית. כתוצאה יש לעסקים משפחתיים יתרון על פני מתחרים בכך שהם זריזים יותר ומסוגלים לקבל החלטות עסקיות באופן מהיר. לעומת זאת, תחומי האחריות בעסק בשליטה משפחתית אינם מוגדרים בבירור ותהליך קבלת ההחלטות מוגבל בכוונה לאדם אחד או שניים. בפרט, כאשר מדובר בתחום ניהול שינויים ומעבר השליטה בעסק המשפחתי בין דורות, מהירות קבלת ההחלטות נוטה להישחק באופן משמעותי.

יציבות – עסקים משפחתיים נוטים להיות יציבים, בעלי פרופיל נמוך, עוסקים בענפים רווחיים ושומרים בקנאות על פרטיות. בפרט, נהוג שמנהיג המשפחה מכהן כיושב ראש מועצת המנהלים או מנכ"ל לאורך שנים רבות. רמת התחלופה של אנשי המפתח בצוות הניהולי נמוכה. יותר מכך, עסקים משפחתיים נוטים יותר מעסקים אחרים לשמור על עובדים בתקופות של מצב כלכלי קשה ולהימנע מפיטורי עובדים.

מסורת משפחתית ואמינות – בעסקים משפחתיים השם הטוב של המשפחה )ולעיתים של המייסד עצמו( כרוך במותג העסקי. לקוחות רבים מעדיפים לעשות עסקים עם חברה בשל אמינות המשפחה ולבנות מערכות יחסים עם ההנהלה ועם צוות העובדים שלא מתחלפים לעיתים קרובות. כמו כן, המחויבות הפנימית בתוך העסק המשפחתי מתגלה ללקוחות כל הזמן בצורה של רמת שירות גבוהה וטיפול איכותי בלקוח, מומחיות וידע מקצועיים, מיומנות ורמת אחריות אישית גבוהים.

הבדלים אלה בין עסקים משפחתיים לעסקים שאינם משפחתיים מקנים יתרונות תחרותיים לעסקים המשפחתיים. מצד שני, הבדלים אלה מעלים דילמות ואתגרים בניהול העסק המשפחתי ושימור השליטה בו לאורך זמן

מתודולוגית מדד חברות משפחתיות בבורסה

מדד חברות משפחתיות מחושב על ידי הבורסה על בסיס רשימת חברות משפחתיות שמציג מרכז רעיה שטראוס לחקר עסקים משפחתיים בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. מטרת המדד הינה לאפשר השקעה בחברות משפחתיות. המדד הינו כלי פיננסי המייצג חברות משפחתיות ומאפשר להשקיע באופן פסיבי במניות של חברות על פי סוג הבעלות בהן – בעלות משפחתית.

חברות משפחתיות הכלולות במדד חברות משפחתיות

 מדד חברות משפחתיות כולל חברות מתוך מאגר רימון של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, למעט חברות דואליות.

הועדה האקדמית של מרכז רעיה שטראוס בודקת את המאפיינים של החברות הכלולות במאגר רימון (למעט חברות דואליות) וקובעת באם הן חברות משפחתיות בהתבסס על שני הקווים המנחים הבאים

  1. אחזקות בעלי עניין בשיעור מינימלי של %40 מהון המניות של החברה כפי שפורסם באתר הבורסה לניירות ערך ביום הבדיקה.
  2. בלפחות שלושה תפקידי דירקטור או נושא משרה מכהנים בני משפחה.

מרכז שטראוס רשאי לקבוע, על פי שיקול הדעת המקצועי של הועדה האקדמית של המרכז, כי חברה הכלולה במאגר רימון הינה בעלת מאפיינים משפחתיים גם אם אינה עומדת בקווים המנחים, וגם להפך, דהיינו, חברה העומדת בקווים המנחים אינה בעלת מאפיינים משפחתיים. להבהיר, המושג חברה משפחתית מתייחס למשפחה או למספר קטן של משפחות וחברות בבעלות קיבוצים או מושבים אינן משפחתיות. בכל מקרה, הועדה האקדמית של מרכז שטראוס תקבע על פי שיקול דעתה המקצועי אם חברה הכלולה במאגר רימון הינה חברה משפחתית. להבהיר, הבורסה לניירות ערך קובעת קריטריונים נוספים כדי לכלול במדד חברות הנמצאות ברשימת החברות המשפחתיות של מרכז רעיה שטראוס, כולל קריטריונים לגבי עדכונים.

למתודולוגית מדד פמילי ת"א המלאה >>

קורס ניהול עסקים משפחתיים ייפתח ב 16.5.22 בלהב פיתוח מנהלים

המאמר נכתב על ידי להב פיתוח מנהלים

ארגון אקדמי בינלאומי מוביל לפיתוח, לצמיחה וללמידה יוצרי ערך, להתמודדות עם אתגרי הניהול של המחר. בית אקדמי למנהלים לרכישת ידע, מיומנויות וכישורים לאורך כל שנות הקריירה הניהולית שלהם.


מאמרים מאת להב פיתוח מנהלים