שוקי וייס, תכנית ניהול תרבות ואמנות, להב, אונ' ת"א

שוקי וייס, אמרגן, "שוקי וייס יזמות והפקה בע"מ" בנושא "הצגת פרוייקט: מדונה בישראל" במסגרת תכנית ניהול תרבות ואמנות בלהב, הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב.