עתיד הניהול האסטרטגי - וידאו

הגישה האסטרטגית של רוב החברות בעולם בעשורים האחרונים הייתה גישה של זיהוי עמדה תחרותית ובניית חומה בצורה סביבה. בשנים האחרונות, עקב תהליכי גלובליזציה, פיתוחים טכנולוגיים מרחיקי לכת וסיבות נוספות אשר הופכות את העולם העסקי לבלתי יציב, יותר ויותר חברות נוקטות בגישה אסטרטגית חדשה ודינמית יותר, כזו שנותנת מענה לשינויים התכופים המתחוללים מסביב. אודי אהרוני, מנכ"ל ומנהל אקדמי של להב פיתוח מנהלים ומרצה בתכנית ניהול אסטרטגי, מספק נקודת מבט על גישות אסטרטגיות הכרחיות להישרדותן ולהצלחתן של חברות.