כנס הדירקטוריות השני - להב, אונ' ת"א ו-KPMG סומך חייקין

כנס הדירקטוריות השני של להב, הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב ופירמת רואי החשבון KPMG סומך חייקין בשיתוף הסניף הישראלי של הארגון הבינלאומי WCD (Women Corporate Directors), שהתקיים ב-14 במרץ 2011.