פתח תפריט נגישות

מרצה בפקולטה למשפטים וראש חוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל-אביב.

תחומי המחקר וההוראה שלו כוללים בין היתר את לימוד שוק העבודה ודיני העבודה, מדינת רווחה, אפליה בתעסוקה, הגירה ואזרחות.

בתחום העבודה הוא עוסק בנושאים של חוזי עבודה אישיים, חוזי עבודה "לא טיפוסיים" וחברות כוח אדם, יחסי עבודה קיבוציים, שביתות, הסדרה גלובלית של שוק העבודה ושילוב עובדים במשילות תאגידית.

מחקריו עוסקים בקשר בין התפתחות הכלל המשפטי ובין התנהגות פרטים וקבוצות בשוק ובחברה האזרחית.

ספרו: Fading Corporatism: Israeli Labor Law and Industrial Relations in Transition יצא לאור בשנת 2007 בהוצאת קורנל.


מאמרים נוספים מאת פרופ' גיא מונדלק