פתח תפריט נגישות
מה שלא יהיה פשוט – פשוט לא יהיה | פרופ' בועז רונן

איזו חברה מסובך יותר לנהל? חברת היי-טק המוכרת ב-20 מליון דולר, מעסיקה 90 עובדים, פרושה ב-3 יבשות ומנהלת 50 פרויקטים ל-70 לקוחות ב-4 טכנולוגיות שונות, או בית זיקוק, המייצר ומוכר 60 מוצרים במיליארד דולר לשנה, ומעסיק 1,000 איש?


איך מצמצמים את סיבוך הניהולי על ידי אסטרטגיה מתאימה של הדירקטוריון וההנהלה?

עולם העסקים המודרני עתיר סיבוך (complexity). חלק מהסיבוך נובע מהחידושים הטכנולוגיים התכופים, או מאי-ודאות פוליטי או עסקי. לעתים נובע הדבר כתוצאה מרגולציה מגבילה, ולעתים בשל הרצון לספק פתרונות יחודיים למגוון לקוחות, חלקם בעלי תרבויות שונות הנמצאים האזורים גיאוגרפיים שונים. כתוצאה מכך מתפזרת תשומת לב ההנהלה על פני נושאים רבים מידי, ונדרש מגוון כח האדם רחב. סיבוך זה גורם לחוסר מיקוד, לאובדן הזדמנויות עסקיות ולעלויות גבוהות.

ניתוח מעמיק יותר מראה כי מרבית הסיבוך הניהולי הוא בר שליטה, וניתן לצמצמו משמעותית על ידי אסטרטגיה מתאימה של הדירקטוריון וההנהלה.

על מנת להפחית את הסיבוך הניהולי, על הדירקטוריון וההנהלה להתמקד במוצרים, בשירותים, ובפיזור הגיאוגרפי העולמי בהתאם לאסטרטגית החברה ולתרומתם לערך החברה. אין צורך במכירה ובתחזוקה של 1,000 מוצרים פיננסיים, אם 40 מהם, קלים לשינוי ולתחזוקה, אחראים ל-70% מהתרומה לרווח החברה. ניתוח תרומות מראה כי רבים מהמוצרים או השרותים תורמים תרומה קטנה מאד לרווח, וניתן לוותר על חלק מהם. הפסקת מכירה של מוצרים ושרותים צריכה להיות מלווה בהצעת תחליפים מתוך המגוון הקיים.

חברה עתירת ידע שפעלה בכיוון זה, צימצמה במחצית את מגוון המוצרים והשרותים והכפילה את הרווח לאורך זמן. חברת ביטוח צמצמה את מספר הסוכנים ב-10%, שהיו פחות רווחיים. החברה הגדילה רווח ונתח שוק תוך זמן קצר.

הצעות מחיר ופיתוח מוצרים ושרותים חדשים צריכים להיות בהתאם למיקוד האסטרטגי שנקבע. מדיניות של "אנו עונים על כל הצעת מחיר" או "איננו מחמיצים אף הזדמנות עסקית" מביאה לסיבוך ניהולי, לטיפול יתר בחריגים, ולחוסר מיקוד.

הפחתת הסיבוך הניהולי נעשית פעמים רבות על ידי יצירת מבנים עסקיים וארגוניים עצמאים ככל שניתן, המטפלים בפלחי שוק, בטכנולוגיות או במוצרים השונים. היתרון בפשטות המבנה הארגוני, והעצמאות הניתנת לעומדים בראש היחידות השונות תורמים להפחתת הסיבוך הניהולי. גם ברמת הפרט, עבודה בצוותים אינטגרטיביים, האחראיים על מתן טיפול כולל בלקוח, או ייצור מוצר על כל שלביו, מפחיתה את הסיבוך הניהולי.

סיבוך ניהולי רב נובע לעיתים מפיתוח וניהול פרויקטים התלויים זה בזה. תכנון של פרויקטים צריך להבחן במידת אי-הצימוד (decoupling) של פרויקט אחד מהפרויקטים האחרים. יש לשאוף שפרויקטים, יהיו בלתי תלויים זה בזה ככל האפשר.

גישה נוספות להפחתת סיבוכיות היא מודל ייצור "הפטריה" הנהוג על ידי יצרני המכוניות: כל המכוניות עוברות אותו תהליך ייצור, שסופו ("ראש הפטרייה") מעצב את המכונית לפי הדגם הספציפי. בכך מקבלים גם תהליך המפחית סיבוכיות, וגם מענה לכל פלחי השוק. ספקי שרותים פיננסיים, למשל, מאמצים גישה זו על ידי תכנון משפחת מוצרים אחת, שעל ידי שינוי פרמטרים תתן מענה למגוון לקוחות.

מסירת שירות שלם או ייצור מוצר שלם לקבלני משנה מקטינים משמעותית את סיבוכיות המערכת.

מהלך של הפחתת הסיבוך צריך להיות נתמך על ידי הדירקטוריון, וזאת בשל ההשלכותין האסטרטגיות. מהלכים כאלה הופכים את הארגון לפשוט יותר, קל יותר לשליטה ובעל פוטנציאל רב יותר להשבחת ערכו. אכן, כדי להפחית את הסיבוכיות יש לנהוג בגישת KISS – Keep It Simple, Stupid.

'להב – פיתוח מנהלים' עוזרים לך לפתח כישורים מתאימים עם קורסים למנהלים.

המאמר נכתב על ידי פרופ' בועז רונן

פרופ' מן המניין ומופקד הקתדרה על שם פרופ' שמעון י. דומברגר ליצירת ערך בפקולטה לניהול באוניברסיטת ת"א. פרסם שישה ספרים בנושאי השבחת חברות, יצירת ערך, תמחיר והמחרה, וניהול מערכות בריאות.


מאמרים מאת פרופ' בועז רונן