פתח תפריט נגישות

כתבת אקלים, קיימות וסביבה בגלובס.

מתמקדת בסוגיות הקשורות לכלכלה והמשבר האקולוגי והאקלימי, ובחיבור שבין מדע ומדיניות.

כסטודנטית שימשה עוזרת פרלמנטרית בכנסת.

בוגרת תואר ראשון במדע המדינה וספרות מהאוניברסיטה העברית.