פתח תפריט נגישות
מתניה אבנר

פרופ' אביתר מתניה

מייעץ בתחום הסייבר למגזר הציבורי והפרטי בהיבטי הגנה, מדיניות, אסטרטגיה לאומית ובינ"ל.

פרופסור בבית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים וראש התכנית ללימודי ביטחון במרכז הבינתחומי למחקר סייבר באוניברסיטת ת"א וכן כנספח בבית הספר לממשל באוניברסיטת אוקספורד

הקים ושימש כראש מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה וכיהן כראש מערך הסייבר הלאומי, הכולל את הרשות הלאומית להגנת הסייבר ואת מטה הסייבר הלאומי.