פתח תפריט נגישות

שותפה בכירה, יו"ר הוועדה האקזקוטיבית וראש מחלקת חברות, מיזוגים ורכישות (M&A) במשרד GKH.
מתמחה בדיני חברות, עסקאות מיזוגים ורכישות, ודיני ניירות ערך.
עוסקת בתחום תכניות תמרוץ עובדים ומיסים.

מייעצת לדירקטוריונים והנהלות של חברות ציבוריות גדולות בישראל בדיני תאגידים ודיני ניירות ערך, לרבות בהיבטים משפטיים של סוגיות חשבונאיות וסוגיות מס.
מייצגת חברות ציבוריות ופרטיות בעסקאות מיזוגים, פיצולים ורה-ארגון מורכבים, עסקאות השקעה, מכירת פעילות והסכמים בין בעלי מניות, תוך טיפול במכלול הנושאים הקשורים לעסקה לרבות היבטי מס ואישורים רגולטורים נדרשים.מלווה חברות בגיוסי הון, הן מהציבור והן גיוסי הון פרטיים.
עוסקת בתחום תכניות תגמול עובדים לרבות פיתוח מכשירים מיוחדים המתאימים לתגמול מנהלים בישראל.

חברה במועצה המייעצת של בנק ישראל ושימשה בעבר חברה בועדה הציבורית ממשלתית לקביעת מדיניות הסיוע בדיור.