פתח תפריט נגישות
שרלו יובל

הרב יובל שרלו

ראש ישיבת אורות שאול ופעיל ציבורי בולט הזרם הדתי לאומי.

חבר בארגון רבני צהר ובפורום תקנה.

במסגרת עיסוקו באתיקה רפואית הוא מכהן בוועדות שונות של משרד הבריאות , כראש הדסק לאתיקה ודתות במרכז לאתיקה בירושלים וראש תחום אתיקה בארגון רבני צהר.