פתח תפריט נגישות

דירקטורית ויו"ר ועדת ניהול סיכונים בחברת הפניקס ביטוח ויועצת לארגונים בנושא ניהול סיכונים.

בעברה שימשה כמשנה למנכ"ל, מנהלת סיכונים ראשית בכלל ביטוח. בתפקידה זה היתה אחראית על ניהול מכלול הסיכונים הפיננסיים הביטוחיים והתפעוליים בכל חברות הקבוצה ובכל פעילויותיה, הקימה וניהלה מערך בקרה פנימית לטיפול בסיכונים התפעוליים והיתה אחראית גם על תחום האכיפה.

לפני שעברה לענף הביטוח שימשה בתפקידים שונים בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, כולל מנהלת היחידה לביקורת סיכוני אשראי.

בעלת תואר מוסמך בכלכלת עסקים מאוניברסיטת בר אילן ותואר בוגר בכלכלה ויחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית.