פתח תפריט נגישות

ראש מחלקת שוק ההון בברנע ג'פה לנדה.

ממונה לשעבר על האכיפה ברשות לניירות ערך, ובעל ניסיון רב בטיפול בממשקים שבין הזרוע הרגולטורית של הרשות ובין סמכויות האכיפה שהיא מפעילה.

מעורב ביוזמות חקיקה ובקביעת רגולציה חדשה, היה חלק מהצוות המצומצם שהוביל את חקיקת חוק האכיפה המנהלית.

בעל ניסיון עשיר בייצוג תאגידים בתחום שוק ההון, חברות וניירות ערך וליטיגציה בינלאומית בארץ ובארצות הברית ומומחה בתחום הרגולציה הפיננסית והאכיפה למעלה מ-20 שנה, לרבות בייצוג לקוחות בפני רגולטורים בתחום דיני ניירות ערך ורגולציה פיננסית.

מייעץ ללקוחות פרטיים ותאגידים מובילים במשק בנושאי שוק ההון וממשל תאגידי ומייעץ לחברות ציבוריות, בנקים, בתי השקעות וגופים פיננסיים בכל הנוגע לפעילותם בארץ ובחו"ל. מלווה חברות בהטמעת כללי הרגולציה הפיננסית, יצירה ואימוץ תכניות אכיפה פנימיות.

מוביל את פורום קציני ציות המתקיים בשיתוף עם ארגון היועצים המשפטיים בישראל ומרצה בנושאי אכיפה פנימית בארגונים.