רונית רונן קרפול

דירקטורית בכירה ואחראית על משאבי אנוש, Western Digital