פרופ' משה צבירן

פרופ' משה צבירן

פרופ' משה צבירן מכהן כדקאן הפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. פרופ' צבירן מופקד על קתדרת יצחק גילינסקי ליזמות, טכנולוגיה, חדשנות וניהול וכן משמש כמנהל האקדמי של תכנית ה-MBA בניהול טכנולוגיה יזמות וחדשנות וכראש מכון אלי הורוביץ לניהול אסטרטגי. פרופ' צבירן הינו בוגר תואר ראשון במתימטיקה ומדעי המחשב ותואר שני ושלישי במדעי הניהול – כולם מאוניברסיטת תל-אביב. הוא פרסם שני ספרים ועשרות רבות של מאמרים מדעיים בכתבי עת אקדמיים מובילים. פרופ' צבירן מלמד בתכניות הלימודים בתואר השני בפקולטה, בתכניות המנהלים (Executive MBA) ובמגוון תכניות הכשרה בלהב. במסגרת פעילותו בלהב השתתף פרופ' צבירן בפיתוחן, עיצובן וריכוזן האקדמי של תכניות לימודים רבות ובכללן הקורס לניהול עסקי בכיר, קורס ניהול כללי בבנקאות, קורס מדיניות תגמול והטבות, המרכז ללימודי טכנולוגיות מידע וקורסים פנים ארגוניים. פרופ' צבירן גם פעיל בסביבה העסקית בישראל ובין היתר כיהן ומכהן בדירקטוריונים של חברות ציבוריות ופרטיות וכן משמש כיועץ בכיר לארגונים מובילים בארץ ובחו"ל.

רשימת מאמרים: