פרופ' משה צבירן

פרופ' משה צבירן

מנהל אקדמי של תכנית מדיניות תגמול והטבות

פרופ' משה צבירן הינו דקאן הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, ומכהן בנוסף גם כראש מכון קולר ליזמות וחדשנות ומכון אלי הורוביץ לניהול אסטרטגי. פרופ' צבירן מלמד בתכניות הלימודים לתואר שני בפקולטה לניהול, בתכניות תואר שני למנהלים (Executive MBA) ובמגוון תכניות הכשרה בלהב. בעבר היה חבר סגל באוניברסיטת הצי האמריקאי במונטריי ובאוניברסיטת קלרמונט בקליפורניה, ארה"ב. בנוסף לפעילותו האקדמית, עוסק פרופ' צבירן במתן ייעוץ בתחומי תגמול והטבות תוך התמקדות בתגמול בכירים וכן משמש כדירקטור במספר חברות ציבוריות ופרטיות. במסגרת פעילותו בלהב השתתף פרופ' צבירן בפיתוחן, עיצובן וריכוזן האקדמי של תכניות לימודים רבות, ובכללן קורס מנהלים לניהול עסקי בכיר, קורס ניהול כללי בבנקאות, קורס מדיניות תגמול והטבות, וקורסים פנים-ארגוניים.

רשימת מאמרים: