ד"ר משה ברקת

ד"ר משה ברקת

ד"ר משה ברקת הינו יו"ר חברת הפניקס החזקות והפניקס ביטוח. כמו כן הוא דירקטור בקבוצת דלק ויועץ לחברות הקבוצה, ובתפקידו הקודם היה מנהל פיננסים ואסטרטגיה ראשי בקבוצת תשובה.  בנוסף הוא חבר סגל ומרצה בכיר באקדמיה. לפני הצטרפותו לקבוצת תשובה, כיהן ד"ר ברקת כמנהל מח' התאגידים ברשות ני"ע וכחשבונאי הראשי שלה.  בהשכלתו הוא רו"ח וד"ר למנהל עסקים מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק. הוא בעל תואר שני במנהל עסקים (בהצטיינות) ותואר ראשון בחשבונאות וחקר ביצועים מאוניברסיטת תל אביב. עם סיום התואר השלישי, ד"ר ברקת שירת במשך כחמש שנים כחבר סגל, מרצה וחוקר בבית הספר למוסמכים במנהל עסקים באוניברסיטת דיוק.  כמו כן שימש כיועץ לחברות בינלאומיות. לפני הצטרפותו לאקדמיה שירת ד"ר ברקת כשבע שנים במחלקת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, שם היה אחראי על נושאי תקינה חשבונאית וביקורת דוחות כספיים של בנקים. כמו כן פרסם מספר מאמרים שעסקו בחשבונאות ובניתוח דוחות כספיים של חברות וספר בנושא היבטים בחלוקת דיבידנד (יחד עם פרופ' סוארי ופרופ' גבעולי).