ד"ר איתי קמה

ד"ר איתי קמה

מנהל אקדמי של תכנית ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות

חבר הסגל האקדמי הבכיר הקבוע בפקולטה לניהול באוניברסיטת ת"א, ופרופסור אורח בחוג לחשבונאות ב-Ross School of Business, University of Michigan. ד"ר קמה הצטרף לאוניברסיטת ת"א לאחר שהיה פרופסור אורח בחוג לחשבונאות ב-London Business School. תחומי המחקר שלו כוללים נושאים כגון תפקידו של המידע החשבונאי בשוק ההון, ניתוח דוחות כספיים, מניפולציות בדיווח חשבונאי והערכות שווי. מחקריו בנושאים אלה פורסמו בכתבי העת המובילים בעולם. ד"ר קמה מלמד חשבונאות, ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי בתכניות הכשרה למנהלים בכירים בישראל ובעולם. ניסיונו המקצועי כולל עבודה במחלקות הייעוץ של PwC ו-EY כמו גם עבודות יעוץ פרטיות שונות.

רשימת מאמרים: