פרופ' אמירה גלין

פרופ' אמירה גלין

חברת סגל בפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב. מרצה ועוסקת בייעוץ ובפעילות ציבורית בתחומים הבאים: ניהול משא ומתן, ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה. ומשמשת נציגת ציבור בדיוני בית הדין הארצי לעבוד. בעבר פעילה בהנחיית קבוצות-חשיבה של חוקרים בכירים מחו"ל, היתה חברה בדירקטוריונים ובוועדות ציבוריות. ניסיונה וידיעותיה נובעים מעיסוקה רב השנים בתחומי המחקר, ההוראה, הייעוץ והפרקטיקה בניהול משא ומתן. פרופ' גלין פרסמה ספרים ומאמרים רבים, ספריה האחרונים הם: "דינאמיקה של משא ומתן- מתיאוריה ליישום" וכן "משא ומתן – המימד החבוי".

רשימת מאמרים: