ד"ר זיו חגאי

מנהל ענף סיכוני שוק, נזילות בשלוחות חו"ל (של בנק לאומי) ותחום באזל בחטיבת שוק ההון בנק לאומי