ד"ר דוד (דייבי) דישטניק

חבר הסגל האקדמי הבכיר בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב