רגב ביאלר

רגב ביאלר - רכז תפעול בלהב פיתוח מנהלים
רכז תפעול
03-6405820
בעל תואר ראשון בהצטיינות במדע המדינה ותואר שני בהצטיינות ביחסים בינלאומיים. בעבר חבר סגל מרצים זוטר בחוג למדע המדינה