אבי כוכבא

משנה למנכ"ל בנק הפועלים וראש חטיבת החדשנות