צור קשר ודרכי הגעה

להב פיתוח מנהלים
הפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל-אביב
קריית האוניברסיטה
ת.ד: 39010
מיקוד: 6997801
רמת-אביב, תל-אביב
טלפון: 
03-6406626
פקס: 
03-6436189
דוא"ל צוות השירות: