צור קשר ודרכי הגעה

להב פיתוח מנהלים,
הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב ע"ש קולר,
קריית האוניברסיטה,
ת.ד: 39010
מיקוד: 6997801
רמת-אביב, תל-אביב

טלפון: 

03-6406626

פקס: 

03-6436189

דוא"ל צוות השירות: