תכניות ניהול מקצועיות

מגוון מאמרים מעולמות התוכן הניהוליים-מקצועיים בהם להב מתמחה, שנכתבו על ידי מרצי להב ומומחים נוספים.

ניתן לקצר ניתוחים בכ-20 דקות ולהקטין את מספר הטעויות

מחקר חדש מגלה כי קיום תחקירים ע"י צוותי חדר הניתוח, משפר ביצועים בצוותים עתידיים אליהם יצטרפו. המחקר בחן כיצד לומדים צוותי פעולה המתכנסים לצורך...

עמודים