פתח תפריט נגישות

The human spirit is capable of leaving the body today. What’s more, it can visit other places at light speed! .People of all nationalities can come, meet and engage in discourse regardless of the national borders enforced on them by governments.


Take it from Roey Tzezana, he talks with people all over the world as a robot

המאמר נכתב על ידי ד"ר רועי צזנה

עתידן ודוקטור לננו-טכנולוגיה. מחקריו עוסקים בעיקר בניתוח טכנולוגיות מפציעות וחדשניות וחיזוי השפעותיהן על האדם והחברה


מאמרים מאת ד"ר רועי צזנה