פתח תפריט נגישות

שחיקה בעבודה מדבקת – אבל גם שביעות רצון מדבקת!

שחיקה בעבודה מדבקת – אבל גם שביעות רצון מדבקת! | פרופ' מינה וסטמן

בנוסף להעברה של תחושות שליליות, קיימת גם העברה של תחושות חיוביות. כמו כן, העברה מתקיימת בין חברי צוות, קולגות לעבודה ולא רק בין בני זוג, כפי שנמצא עד היום


מעסיק אשר ידע כיצד לתת במה ומקום לאותם עובדים אשר ניחנו בתחושות חיוביות ייהנה מסביבת עבודה טובה ופורייה יותר

בעשורים האחרונים חקרה פרופ' מינה וסטמן, ראש התחום של להתנהגות ארגונית בפקולטה לניהול, את תופעת ההעברה (Crossover), המהווה סוג של "הדבקה רגשית". העברה היא תהליך בין-אישי המתרחש כאשר תחושות או התנסויות של הפרט משפיעות על תחושות או התנסויות של אדם אחר, איתו מתקיימים יחסי גומלין קרובים, בעיקר בן\בת הזוג. פרופ' וסטמן פיתחה מודל המתאר את תופעת ההעברה ומציע את המנגנונים בהם פועל תהליך זה. מודל זה מהווה בסיס למחקרים רבים בתחום זה תוך שימוש במשתנים שונים ואוכלוסיות שונות.

תופעת ההעברה נחקרה רבות בהקשר השלילי. מחקרים מצביעים שכאשר אחד מבני הזוג חווה רמות גבוהות של מתח, הדבר מהווה גורם-לחץ עבור בן הזוג השני ותחושות אלו מועברות אליו\ה. במחקריה האחרונים מצאה פרופ' וסטמן כי לא רק תחושות שליליות ניתנות להעברה, אלא גם תחושות חיוביות של שביעות רצון ונמרצות.

בפשטנות, ניתן לומר כי בני זוג יכולים "להדביק" אחד את השני בתחושות שליליות של לחץ ושל שחיקה ו/או בתחושות חיוביות של שביעות רצון, נמרצות ואושר. לכן חשוב שבני הזוג ידעו כי החוויה שהם חווים לא נשארת רק אצלם אלא מועברת לבני או בנות זוגם אשר חווים יחד איתם את אותן התחושות.

אבל לא רק בני זוג יכולים להעביר תחושות ורגשות אחד לשני. במחקר אחר מצאה פרופ' וסטמן כי העברה מתרחשת גם בין חברי צוות בעבודה. נמצא כי שחיקה של חברי צוות בזמן מסוים הועברה לחברי צוות אחרים שישה שבועות לאחר מכן. כמו כן נמצא כי לחצים ומתחים עברו ממנהלים למורים וממורים למנהלים.

התחושה כי עובד ממורמר אחד יכול "להדביק" את חבריו לעבודה בתחושות של חוסר שביעות רצון ו\או שחיקה או כי מספר מצומצם של עובדים הסובלים משחיקה ולחץ יכולים להעביר את התחושה לכל עמיתיהם לקבוצת העבודה, נמצאה במספר מחקרים. נמצא שגם תחושות חיוביות "מדבקות" כאשר תגובות כאלו נפוצות בקרב מספר עמיתים קולגות ונמרצים הן יכולות לעבור לכל חברי הצוות. כאשר תגובות אילו מתרחבות ונפוצות הן יכולות לגרום לארגון להיות שחוק או מאושר/שבע רצון.

לממצאים אלו יישומים חשובים עבור ארגוני עבודה בכלל ולעובדים בהם בפרט. ראשית, בהפחתת לחצים ומתן כלים לעובדים להתמודדות עם לחצים אלה. שנית, במודעות לקיומו של תהליך ההעברה ובהכרה כי התחושות שכל עובד חש אינן נשארות רק אצלו, אלא משפיעות על סביבתו – על חבריו לעבודה ועל בן/בת זוגו.

מעסיק אשר ידע כיצד לתת במה ומקום לאותם עובדים אשר ניחנו בתחושות חיוביות, בשביעות רצון ובנמרצות, יסייע בהפצת תחושות אלה בקרב כל חברי הצוות וייהנה מסביבת עבודה טובה ופורייה יותר.

המאמר נכתב על ידי פרופ' מינה וסטמן

כותבת חיצונית - להב פיתוח מנהלים