פתח תפריט נגישות

רוצים לעודד חדשנות? הוסיפו קונפורמיסטים לצוות

רוצים לעודד חדשנות? הוסיפו קונפורמיסטים לצוות | ד"ר אלה מירון-ספקטור

כמנהל, התבקשת להרכיב צוות חדשני במיוחד שיביא את "הדבר הבא" ללקוחות שלך, על מנת ליצר יתרון תחרותי ולכבוש את השוק. אילו עובדים תגייס לצוות?


איך עובדים בעלי סגנון חשיבה קונפורמיסטי יכולים להשפיע לטובה בצוות לפיתוח חדשנות?

במקרים רבים הנטייה היא לבנות צוות המורכב מעובדים מאוד יצירתיים השופעים רעיונות מקוריים ומחפשים שינויים. אולם אנשים בעלי סגנון חשיבה מאוד יצירתי, מעדיפים לעסוק בהעלאת רעיונות ופחות ביישום שלהם. הם אינם הולכים בתלם ואינם סובלניים לבירוקרטיה ונהלים. היות והם חושבים אחרת הם אינם חוששים להתעמת עם אחרים במטרה לקדם את הרעיונות שלהם. צוות של "יצירתיים" לכן, עשוי להתמקד בהעלאת רעיונות יצירתיים, אבל פחות ביישומם.

כדי להפוך רעיון יצירתי למוצר או לתהליך חדשני יש להתחשב בנהלים הקיימים ובאילוצים כגון תקציב, לוחות זמנים ודרישות לקוחות. יצירתיות שאינה מתחשבת באילוצים, עלולה להיכשל ויכולה להזיק לארגון.

בארגון יש גם עובדים אחרים. כאלה הבקיאים במערכת הארגונית, ומתחשבים במשאבים והאילוצים הארגוניים. אנשים אלה, בעלי סגנון חשיבה קונפורמיסטי, לרוב "חושבים בתוך המסגרת", נוהגים לפי הכללים ויודעים להבחין בין רעיון שמתאים לארגון ובר יישום לבין רעיון שאיננו כזה. היות וחשוב לקונפורמיסטים להיות מקובלים על אחרים הם נמנעים מקונפליקטים ושומרים על ההרמוניה בצוות. בנוסף ליצירתיים ולקונפורמיסטים יש עובדים שמצטיינים בחשיבה שיטתית ושימת לב לפרטים. עובדים אלו, המצטיינים בבדיקה יסודית של הנתונים, מתקשים לשאת עמימות וסיכונים ואינם סובלניים לקיצורי דרך וטעויות. בעוד רוב העובדים בארגון אינם בולטים באף סגנון חשיבה, אלה שכן, נוטים להצטיין בסגנון אחד בלבד (יצירתיים, קונפורמיסטיים או שמים לב לפרטים).

במחקר שערכו ד"ר אלה מירון-ספקטור, מרים ארז ואיתן נוה מהפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון, נמדדה מידת החדשנות של צוותים מיחידות מו"פ וייצור בחברה גדולה בארץ, העוסקת בפיתוח מוצרים עתירי ידע. המחקר שפורסם לאחרונה ב Academy of Management Journal בדק את הרכב הצוותים שזוהו כבעלי חדשנות פורצת לעומת צוותים שלא הצטיינו במידת החדשנות שלהם.

במסגרת המחקר בדקנו מהו הרכב הצוות האופטימלי לחדשנות. האם צוות מאוזן עם פרופורציה דומה של יצירתיים, קונפורמיסטים ושמים לב לפרטים הוא האופטימלי לחדשנות? או אולי מספיק עובדת יצירתית אחת בצוות והרבה קונפורמיסטים ושמים לב לפרטים שיישמו את הרעיונות שלה?

הממצאים הראו כי הצוותים החדשניים ביותר הם כאלה שיש בהם שיעור גבוה של עובדים יצירתיים, שיעור בינוני של קונפורמיסטים ושיעור נמוך של עובדים השמים לב לפרטים. מאידך, צוותים הבנויים אך ורק מעובדים יצירתיים לא הוערכו כחדשניים.

מדוע? על מנת ליישם רעיונות יש צורך להבין איזה רעיון מתאים ליכולות הארגוניות ולצורכי השוק. אנשים מאוד יצירתיים מתלהבים מהרעיון עצמו אבל פחות טובים בבדיקת התכנותו והתאמתו לארגון. הקונפורמיסטים משלימים את היצירתיים ומקדמים רעיונות במסגרת הכללים המקובלים בארגון. שיעור בינוני של קונפורמיסטים, יטה לתמוך ברוב היצירתי ע"י מניעת עימותים בצוות, והגברת תחושת המסוגלות של הצוות להצליח. האמונה ביכולת להצליח מחזקת את הצוות ומאפשרת לו להתגבר על המכשולים הרבים בהם הוא נתקל בתהליך החדשנות. מאידך, אלו המתמקדים בפרטים יכולים "להרוג" רעיון עוד לפני שהוא מבשיל, ולכן צריך רק מעט מהם בצוות חדשני. אנשים שמצטיינים בשימת לב לפרטים אינם סובלניים לטעויות שהן חלק מתהליך הפיתוח והלמידה ולכן עשויים להתנגד לרעיונות ניסיוניים. כדאי לשלב חברים אלו בשלב מאוחר בתהליך כשהרעיון ובמשימות כגון בקרת איכות.

לרוב כשמרכיבים צוות, מנהלים שוקלים את ההתמחות המקצועית והניסיון הנדרשים לביצוע המשימה. פחות מסתכלים על התכונות של חברי הצוות ועל סגנונות החשיבה שלהם. מחקר זה מצביע על החשיבות של סגנונות החשיבה של חברי הצוות, מעבר להתמחות המקצועית ועל התמהיל הטוב ביותר לחדשנות פורצת דרך.

המאמר נכתב על ידי ד"ר אלה מירון-ספקטור

כותבת חיצונית - להב פיתוח מנהלים

מרצה בכירה בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול בטכניון, המתמחה ביצירתיות וחדשנות בארגונים