פתח תפריט נגישות

ד"ר איתי קמה על החשיבות בהבנת שפת החשבונאות להב, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב.


מהם העקרונות המנחים בביצוע הערכת שווי חברות?

לפרטים נוספים על:

קורס ניהול פיננסי

קורס ESG

המאמר נכתב על ידי ד"ר איתי קמה

כותב חיצוני - להב פיתוח מנהלים