פתח תפריט נגישות

אתם לא חייבים להיות סמנכ"ל כספים או מנכ"ל ארגון על מנת להיתקל באופן יומיומי, במסגרת שגרת העבודה שלכם, במונחים כמו דו"ח רווח והפסד, מאזן בוחן, Cash Flow, נקודת איזון, תמחיר, קיזוז הפסדי הון, רווח הון, דיבידנד ועוד. אתם גם לא חייבים להיות מומחים לחשבונאות על מנת להבין שלמושגים אלו יש השלכות אדירות על הביצועים של הארגון ומבלי להבין אותם תתקשו לקבל החלטות ניהוליות נכונות. במציאות הניהולית הנוכחית, מנהלים מכל התחומים נדרשים למיומנות ולהבנה במגוון רחב של תחומים, בדגש על ההיבטים הפיננסיים של ניהול. הרי בסוף של יום הכל מסתכם לשורת הרווח... (או ההפסד).


מנהלים, מעוניינים להבין את המשמעות שמאחורי המספרים ולקבל החלטות ניהוליות על בסיס ההשלכות הפיננסיות שלהן

אליה וקוץ בה

בענפים רבים ובתעשיות שונות ההחלטה לקדם עובדים לדרגי ניהול מתקבלת על בסיס הצלחתם בתפקידם המקצועי ופחות מתבססת על יכולות הניהול שלהם ועל ראייה מערכתית. לפיכך, בארגונים רבים נוצר מצב שבו מנהלים רבים מתקדמים בסולמות הניהול לעמדות משפיעות ועומדים בצמתים מרכזיים של קבלת החלטות, על אף שלא תמיד יש בידיהם הכלים לראות את התמונה המלאה ולקחת בחשבון את כלל ההיבטים והשיקולים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה, ביניהם היבטים פיננסיים המשפיעים על תוכניות עבודה, מחיר המניה או שווי האופציות שהם בעצמם לעיתים מחזיקים.

קבלות החלטות ניהוליות על סמך הבנה פיננסית

קחו לדוגמא מנהל בראשית דרכו, אשר מנהל צוות עובדים בפרויקט חשוב ביותר עבור הארגון. לפרויקט מועד סיום ברור והלחץ לעמוד בזמנים מחייב חשיבה יצירתית ויכולת לראות את התמונה המלאה על שלל ההיבטים. כיצד עומדים ביעדים? איך מתמודדים עם מחסור בכוח אדם? האם על ידי גיוס אנשי צוות נוספים? האם על ידי חלוקה מחדש של התפקידים בין אנשי הצוות קיימים? האם על ידי רכישת מערכות חדשות שיאפשרו עבודה מהירה ואיכותית יותר?

כל אלה הם פתרונות אפשריים וטובים אבל מה שייטה את הכף בסופו של דבר ויכריע בשאלה, אלה הן העלויות הנלוות והשפעתם על דוח הרווח וההפסד / תזרים מזומנים או מחיר המניה. על מנת להציע פתרונות יעילים וטובים נדרשת הבנה עמוקה יותר בתחום הפיננסי, מה שבמקרים רבים חסר למקבלי ההחלטות.

כך, למשל, בדוגמא הזו, גיוס כוח אדם נוסף עלול הרי להוציא את המחלקה או הארגון כולו מנקודת האיזון; רכישת ציוד חדש אומנם תשפר את הביצועים אבל עלולה להשפיע משמעותית על שורת ההוצאות בדוח הרווח וההפסד של החברה. האם כדאי לרכוש ציוד באופן חלקי או לחלופין להביא את הציוד הטוב ביותר? האם זה נחשב כהוצאה או השקעה לחברה? כל אלה הן שאלות קריטיות שיש לשאול בעת בניית תכנית עבודה בסיסית בין אם אתה מנהל זוטר ובין אם אתה בכיר בארגון המתמודד עם שאלות אלו כחלק מהמציאות היומיומית שלך.

ניהול פיננסי בעולם גלובלי

בחברות גלובליות בעלות סניפים ומשרדים ברחבי העולם המצב מורכב אף יותר. מנהלים בחברות בינלאומיות מתמודדים עם אתגרים רבים ביניהם הפרשי שעות וימי עבודה, אבל לא רק, אלא גם עם הפרשי שער חליפין, התאמה בין דוחות כספיים בחו"ל ודרישות המיסוי והגשת דוחות בישראל, עמידה בתקני החשבונאות הבינלאומיים והמקומיים ועוד. נכון שבהתמודדות עם אתגרים אלו ארגונים רבים נעזרים ברואי חשבון אבל מה לגבי בניית אסטרטגיה לארגון בהתאם לחסכון במס? מה בנוגע ליכולת לשאול את רואה החשבון שלך את השאלות הנכונות או לדרוש מסמנכ"ל הכספים את הדוחות הנכונים ולדעת לנתח את הנתונים ולהביא את החברה לשיאים חדשים?

בעולם הניהולי הנוכחי, המאופיין בחוסר ודאות, מצופה ממנהלים, בין אם מדובר במנהלים זוטר או מנכ"ל, בעלים ושותף, לשלוט במושגים העדכניים של עולם הניהול על כל מקצועותיו – הפיננסי, השיווקי, התפעולי, הפסיכולוגי ועוד. ככל שיקדים המנהל להיחשף לידע פיננסי, ללמוד ולהכיר את המושגים והכלים, כך העבודה והביצועים שלו יהיו איכותיים יותר והיכולת שלו להוביל את הארגון להגשמת החזון והיעדים תלך ותשתפר.

הבנה וכלים פיננסיים מהווים תנאי מהותי להצלחה או כישלון של חברות וארגונים גדולים כמו גם מיזמים ועסקים קטנים. מנהלים מכל התחומים נדרשים להיות בעלי אוריינות פיננסית על מנת לקבל תמונה ברורה של ביצועי הארגון. הבנת המשמעויות המסתתרות מאחורי המספרים והמלל, מהותית לצורך הסקת מסקנות באשר למצבה של החברה על מנת לקבל החלטות ניהוליות נכונות לשיפור אפקטיביות הארגון או היחידה העסקית, ולצורך הגדלת הרווחיות והקטנת הסיכונים הניהוליים.

חוסר הבנה של השפה הפיננסית ושל שפת החשבונאות פירושו ויתור על מקור מידע חיוני ומשמעותי.

למידע על קורס ניהול פיננסי

המאמר נכתב על ידי להב פיתוח מנהלים

ארגון אקדמי בינלאומי מוביל לפיתוח, לצמיחה וללמידה יוצרי ערך, להתמודדות עם אתגרי הניהול של המחר. בית אקדמי למנהלים לרכישת ידע, מיומנויות וכישורים לאורך כל שנות הקריירה הניהולית שלהם.


מאמרים מאת להב פיתוח מנהלים