פתח תפריט נגישות
על תכנית דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידים | פרופ' יוסף גרוס

פרופ' יוסף גרוס על תכנית הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידים ועל אחריותם של נושאי משרה. להב, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב.


צפו בהרצאתו של פרופ' גרוס על תכנית הכשרת דירקטורים

למידע נוסף על קורס דירקטורים

המאמר נכתב על ידי פרופ' יוסף גרוס

יו״ר איגוד הדירקטורים בישראל, מומחה לממשל תאגידי, דיני חברות וניירות ערך. פרופסור אמריטוס באוניברסיטת ת"א בפקולטות למשפטים וניהול


מאמרים מאת פרופ' יוסף גרוס