פתח תפריט נגישות

איך להצליח לנהל ולעבוד עם בני משפחה

איך להצליח לנהל ולעבוד עם בני משפחה | עזי י. גרסטנר

לניהול עסק משפחתי יש יתרונות רבים: אמון, מחויבות, אכפתיות ורמת השקעה גבוהה, היכרות הדדית טובה ועוד, עם זאת, עסק כזה טומן בחובו לא מעט סיכונים ופוטנציאל לקשיי תפקוד במרוצת השנים. הקרבה המשפחתית הופכת חיכוך, שבמסגרת אחרת היה חולף מהר ונשכח, לנושא רגיש ועדין במיוחד. גם פוטנציאל החיכוך עצמו, עשוי להיות גבוה יותר בעסק המנוהל על ידי בני משפחה. ישנן סוגיות העולות בעסק כזה שאינן קיימות בעסקים רגילים, קיימת יריבות ולעתים אף איבה אישית שעלולה לפגוע קשות בשיתוף הפעולה, בין בני המשפחה, החיוני כל כך להצלחת העסק.


בין בני המשפחה קיימת יריבות ולעתים אף איבה אישית שעלולה לפגוע קשות בשיתוף הפעולה. איך מנהלים עסק עם בני משפחה?

טיפים

הגדרת תפקידים ברורה ומחייבת. הנטייה לעשות בהתחלה הכול ביחד מובנת, אבל לא מומלצת. מומלץ להגדיר מראש את חלוקת התפקידים, בהתבסס על הכישורים והתאמתו של כל אחד מבני המשפחה לתפקיד.

השאירו את הנושאים המשפחתיים בבית. השתדלו לתחום קו ברור בין הבית לעבודה. זה נשמע בלתי אפשרי כמעט, אבל חייבים לעשות כל מאמץ להפריד, בוודאי אם מתגוררים תחת קורת גג אחת. טבעי שבמהלך יום עבודה יעלו שיחות אישיות, אבל ויכוחים, חילוקי דעות וסוגיות משפחתיות, רצוי להשאיר בבית.

שימרו על נייטרליות עד כמה שאפשר. יש לשאוף להתיחסות ניטרלית לבן משפחה בעבודה בצורה דומה לזאת שהיתה נוהג עם מישהו אחר. קורקטיות, אובייקטיביות ושיקול דעת ענייני. זכרו תמיד שבסופו של הדבר תלוי בכם והתנהגות שונה עלולה לגרום נזק שיפגע בכולם.

חובה לבסס ערוצי תקשורת ברורים בין כל בני המשפחה. הטעות הגדולה ולעתים הכואבת מכולן היא לשמור דברים בבטן. אם יש הערה ו/או ביקורת – אסור להימנע מלהשמיעה בגלל אי נעימות ו/ או חוסר תקשורת. דברו. כמו כן, הימנעו ממצב של העדפות, בו אתם משתפים רק בן המשפחה מועדף ומשאירים את השני מחוץ לתמונה.

האמור בהמשך מתווה דרך ברמה העקרונית לניהול עסק משפחתי, כל אחד מהנושאים המוצעים נכון לכל העסקים המשפחתיים אך יש ליישמו במידתיות המתאימה לגודל העסק, הוותק, מעורבות בני משפחה ומערכת בין דורית (הורים וילדים וכו').

א. הפרדה ניהולית בין חיי העסק לבין חיי המשפחה.

ב. הפעלת "הנהלות":

   1. הנהלה פעילה הכוללת בני משפחה ו"זרים" מקרב עובדי העסק.

   2. "מועצת מנהלים" שתכלול את בעלי העסק, פעילים ולא פעילים, בצירוף דירקטור חיצוני. מועצת המנהלים אינה חייבת בהכרח להיות 
       גוף סטטוטורי, אלא יכולה להיות גוף מייעץ שבגלל מרכיביו יש לו השפעה רבה על העסק.

ג. בעסק המשפחתי יש להעניק שימת לב מיוחדת לתהליכי הקליטה בעבודה של בני הדור השני וכן של עובדים בכירים "זרים" שאינם 
   נמנים על המשפחה. התייחסות מקצועית לנושא תבטיח המשכיות העסק בעתיד וניהולו הנכון בהווה.

ד. במסגרת מיסוד הניהול יש לבצע את הפעולות הבאות: הפרדה מוחלטת בין המערכות הכספיות של העסק ושל המשפחה • 
    הפקת דוחות כספיים עדכניים • קיום דיון תקופתי על הדוחות הכספיים ועל דוח המנכ"ל • הכנת פרוטוקולים של ישיבות ההנהלה, 
    הכוללים החלטות, מטלות, אחריות ביצוע, לוח זמנים ובקרה • הצבת יעדים לעסק ולפעילים בו ובקרתם • תגמול ממוסד על עמידה 
    ביעדים והישגים.

ניסיון העבר מראה כי כדי להצליח במטרות של מיסוד הניהול יש להסתייע בגורם חיצוני מקצועי אשר חף מכל תלות במי מבני המשפחה באופן אישי.

לסיכום, בעסק המשפחתי יש לדאוג לשימור "רוח" המשפחה וסגנונה מחד, ולהבטחת ניהול פורמלי מאידך. הניסיון מוכיח כי ביכולתו של העסק לקיים בתוכו בו זמנית את שתי הגישות הללו, ולהבטיח בכך שיפור בביצועים העסקיים.

המאמר נכתב על ידי עזי י. גרסטנר

כותב חיצוני - להב פיתוח מנהלים

יועץ ניהול וייזום פרוייקטים. יועץ לחברות משפחתיות ושותפויות קטנות ובינוניות בתחום מיזוגים, מיסוד הניהול, הכולל הקמת והפעלת הנהלות ברמות השונות