השקת מועדון מנהלי משאבי אנוש בכירים בלהב

HR InSight Academy

מועדון HR InSight Academy שהושק לאחרונה בלהב פיתוח מנהלים מתעתד להיות הפורום המרכזי, המשפיע והחשוב ביותר בתחום משאבי האנוש בישראל. המועדון כולל את בכירי התחום בישראל ומטרתו לקדם את התחום וליצור מסגרת מקצועית-חברתית לחילופי דעות ולקידום נושאים אסטרטגיים.

בסוף חודש מרץ הושק בלהב מועדון HR InSight Academy, מועדון ייחודי המאגד את בכירי סמנכ"לי משאבי האנוש בישראל. המועדון הוקם מתוך הכרה בחשיבותם של משאבי האנוש ומרכזיותם בצמתים הניהוליים והעסקיים בארגונים באשר הם. המטרות אשר הוצבו למועדון מראשיתו הן קיום מסגרת לחילופי דעות ומידע בין חבריו בנושאי עיסוקו ולימוד וקידום משותף של נושאים אלו, טיפול בסוגיות אסטרטגיות בניהול ארגונים, כמו גם כינון במה לתגובה על נושאים שונים והפיכתו לאוטוריטה מתווה דרך בנושאים בהם הוא עוסק. כקבוצה ייחודית שנבחרה בקפידה המועדון שואף להשפיע על האג'נדה בתחום המקצועי והערכי.

לטובת ניהולו המקצועי של המועדון נבחרה ועדה מייעצת המורכבת מחמישה חברים, הן מהאקדמיה והן מהתעשיה, בהם: איקה אברבנאל, יועץ, סמנכ"ל בכיר לתיאום פעילות טבע בישראל וקשרי קהילה גלובלי לשעבר, נירית כהן, סמנכ"לית ייעוץ אסטרטגי מרחב אירופה, אפריקה והמזרח התיכון באינטל, פרופ' משה צבירן, סגן דיקן הפקולטה לניהול, אוניברסיטת ת"א, פרופ' פיטר במברגר, הפקולטה לניהול אוניברסיטת ת"א, פרופ' גיא מונדלק, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת ת"א.

החברים במועדון הם בעלי התפקידים הניהוליים הבכירים ביותר בתחום ניהול משאבי האנוש בישראל, מנהלים הקובעים את מדיניות משאבי האנוש בארגונים, שנבחרו בקפידה ע"י ועדת ההיגוי.

במרץ התקיים המפגש הראשון של המועדון אשר עסק בשינוי ארגוני ובתפקיד המהותי של משאבי האנוש בתהליך זה. במסגרת המפגש התקיימה הרצאה של פרופ' איתי שטרן מביה"ס למנהל עסקים Kellogg, אוניברסיטת נורת'ווסטרן, שיקגו, תחת הכותרת "שלושת עמודי התווך של השינוי הארגוני". בהרצאה זו פירט פרופ' שטרן על סוגי הארגונים השונים המנסים להתמודד עם שינוי ואף סיפק דוגמאות לכל אחד מהסוגים. בסופה של ההרצאה נערך דיון לגבי הנושא וכן לגבי המפגשים הבאים של המועדון והפעילויות הצפויות במסגרתו.

המפגש הבא של המועדון מתוכנן לחודש יוני ויעסוק באחד הנושאים הבוערים במשק הישראלי בעת האחרונה – התאגדויות עובדים. בסך הכל מתוכננים ארבעה עד שישה מפגשים מדי שנה.

עם השקת המועדון התראיין יו"ר המועדון, מר איקה אברבנאל, לדה-מרקר אונליין ותיאר את פעילות המועדון ומטרותיו. לצפייה.

 

מתעניינים בניהול משאבי אנוש?  לפרטים נוספים על קורס ניהול משאבי אנוש בעולם ה-VUCA?