שכר הבכירים במבחן הביצוע

פרופ' יוסף גרוס

אחרי כניסתו לתוקף של של תיקון 20 לחוק החברות, הבא להסדיר את שכר הבכירים בחברות הציבוריות, התברר כי לא רק שהוא לא השיג את מבוקשו, אלא גם הקפיץ את עלויות החברות הציבוריות בהוצאות ניכרות. מספר גורמים חברו יחדיו לתקלות שביישומו של הרעיון המרכזי והחשוב.

להמשך קריאת המאמר באתר כלכליסט

לדף תכנית דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידים

יום פתוח - 25 באוקטובר 2018
ידיעון 2018-19