מרגלית חולי

מרגלית חולי
מנהלת אדמיניסטרטיבית
03-6407314
בתפקידה הקודמים שימשה כמנהלת אדמיניסטרטיבית במכון נטוויז'ן לחקר האינטרנט ושבי"ל (שקיפות בינלאומית) ישראל.