בין נכון לנבון - מגמות בעולם קבלת ההחלטות - וידאו

מדוע אנשים חושפים את עצמם למידע שלילי גם כשהוא לא מועיל למטרותיהם העתידיות? מהן הסיבות בגינן אנשים מחפשים או נמנעים ממידע מסוים? ד"ר יניב שני, המנהל האקדמי של תכנית קבלת החלטות בלהב פיתוח מנהלים, מפרט על השילוב שבין רציונליות לאמוציונליות בתהליך קבלת ההחלטות.