פתח תפריט נגישות

מנהל שיבולת ESG. הקים את 'המרכז להבטחת איכות של דוחות אחריות תאגידית' ומוביל את פעילות המרכז בישראל ובעולם

מהמומחים המובילים בישראל לנושאי דיווחי אחריות תאגידית, מעורב ופעיל זה שנים רבות בזירה הסביבתית והאחריות התאגידית בישראל.

עמד בראש ארגון גרינפיס בישראל, ריכז את פעילות עמותת צלול בנושא זיהום נחלים ועסק ביעוץ למאבקים סביבתיים רבים בישראל.

בשנת 2006 מיקד את פעילותו לתחום האחריות התאגידית וכמנכ"ל חברת יעוץ ליווה חלק מהתאגידים הגדולים במשק בתהליכי הלימוד וההטמעה של גישת הקיימות והאחריות התאגידית.

הציג לראשונה לשוק הישראלי את הנחיות הGRI  (Global Reporting Initiative). הנחיות אלו מהוות את הקודקס המקובל עולמית לדיווחי תאגידים בנושאים לא פיננסים (non-financial reporting).

מחזיק בתואר ראשון במדעי המדינה, תואר שני בלימודי איכות הסביבה מהחוג לג"ג באוניברסיטת ת"א וכיום הוא דוקטורנט בחוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה.