פתח תפריט נגישות

הירידה באמון בצעדי הממשלה נוכח הכשל בניהול המשבר, עשוי להאט את קצב הירידה בתחלואה ומכאן להוביל לפגיעה חריפה יותר בפעילות הכלכלית. ככל שניהול המשבר יוסיף להתאפיין בשיקולים פוליטיים, הרי שהסיכוי ליציאה מוצלחת יפחת ובהתאם לכך גובר הסיכון לשוק המקומי. בשלב זה קשה להעריך כיצד יהיה שינוי בניהול המשבר, כאשר ברקע עדיין מרחף איום ההליכה לבחירות על רקע אי העברת התקציב ל-2021.


אילו צעדים נדרשים יבטיחו יציאה טובה של המשק מהמיתון?

פרופ' ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של קבוצת בנק הפועלים ומרצה בכיר בלהב, דיבר בגלובס על הקורונה הכלכלית ואמר כי "היעדר תקציב ומדיניות כלכלית ברורה לשנה-שנתיים הקרובות, על רקע היעדר ממשלה יציבה, יפגעו בתנאי הכניסה של המשק הישראלי לשנת 2021. המדיניות התקציבית מתמקדת כיום בהתמודדות עם המשבר הנוכחי, וטוב שכך. אולם, במקביל, נדרשים צעדים שיבטיחו יציאה טובה של המשק מהמיתון, אם וכאשר התנאים הרפואיים יאפשרו זאת". ליידרמן הרחיב, "בזמן שמדינות רבות אחרות עוסקות גם ברפורמות, בהשקעות בתשתיות, וצעדים מבניים אחרים, אצלנו התחומים האלה הרבה פחות מודגשים. בכלכלה גלובלית, אנו עלולים לאבד מהיתרון היחסי שלנו, וייתכן ומנועי הצמיחה לא יהיו מספיק עוצמתיים דווקא כאשר נצטרך אותם בזמן ההתאוששות". באשר לשווקים הפיננסיים, ליידרמן ציין כי: "נכון הוא שהשפעת הריבית הנמוכה ורמת הנזילות הגבוהה היא דומיננטית ביחס לגורמי המקרו האחרים. עם זאת, אנו מעריכים שחלה עלייה באי-הוודאות ובסיכונים בטווח הקצר. זאת, כתוצאה משני גורמים עיקריים, ראשית, הגל החדש של התפשטות הקורונה הגיע אלינו ולכל העולם מוקדם מהצפוי. מדובר בגל עוצמתי, שככל הנראה ידרוש כניסה לסגר, לפחות באופן חלקי וסלקטיבי, במדינות רבות, כמו בישראל. ברור הוא שחזרה לסגר פוגעת בפעילות הכלכלית, בתעסוקה, וברווחיות של החברות. אמנם יש תקוות למציאת חיסון ותרופה נגד הנגיף בזמן הקרוב, אך אי-הוודאות התחום הרפואי ממשיכה להיות גבוהה, ועדיין לא ברור האם וכיצד הגל השני של ההדבקות יסתיים".

ליידרמן הוסיף, "גורם אי-הוודאות והסיכון השני קשור לבחירות בארה"ב. כידוע, קיימת האפשרות שבתנאים הנוכחיים, יהיו אי-סדרים בתהליכי ההצבעה ע"י הציבור וספירת הקולות. הנשיא טראמפ כבר הודיע שהוא לא מתחייב מראש לקבל את התוצאות מספירת הקולות. על כן, ייתכן מצב של חוסר בהירות, ואף טלטלות ומשבר פוליטי וקונסטיטוציוני בארה"ב בין ה- 3 בנובמבר, מועד הבחירות, לבין ה- 20 בינואר, המועד בו הנשיא הנבחר חייב להתחיל בקדנציה שלו בבית הלבן. כיום, קשה לחזות את הדינמיקה של השווקים הפיננסיים בתרחיש מהסוג הזה". פרופ' ליידרמן סיכם, "מבחינת המשקיעים לטווח הקצר, נדרשת זהירות מיוחדת בשבועות הקרובים, על רקע העלייה באי-הוודאות ובתנודתיות בשווקים. מאידך, עבור אלה המתמקדים בטווח הבינוני והארוך, אנו סבורים שבדומה למשברים קודמים, גם משבר הקורונה ימצה את עצמו, או שהעולם הכלכלי ילמד לחיות עם סוג כזה או אחר של סיכונים אפידמיולוגיים. במקביל, הולך ונוצר עולה כלכלי החדש בתחומים המרכזיים של כל משק: שוק העבודה, הצריכה הפרטית, המערכת הרפואית, המסחר והשירותים, ואחרים. המעבר ל'עולם החדש' יוצר הזדמנויות השקעה רבות ומגוונות, כאשר המובילות בהן נמצאות בתחומי הטכנולוגיה".

פורסם לראשונה בגלובס

המאמר נכתב על ידי פרופ' ליאו ליידרמן

היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, פרופ' לכלכלה באוניברסיטת תל-אביב, ראש מרכז פנחס ספיר לפיתוח באוניברסיטת תל-אביב.


מאמרים מאת פרופ' ליאו ליידרמן