פרופ' יוסף גרוס על תכנית דירקטורים בלהב, אונ' ת"א - חלק ב

חלק ב': פרופ' יוסף גרוס על תכנית הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידים ועל אחריותם של נושאי משרה. להב, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב.