פרופ' אבנר קלעי

ראש תחום המימון בפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת איוווה. מרצה בארץ ובעולם (ארה"ב, שוויץ, תאילנד, צרפת) בנושאי שוק ההון. מייעץ לתאגידים פיננסיים בארץ ובעולם בנושאי גיוסי הון, אסטרטגיות השקעה וניהול סיכונים. שירת כדירקטור במספר מועצות מנהלים ושימש כיו"ר ועדות ההשקעה של מספר גופים גדולים.