צור קשר ודרכי הגעה

להב פיתוח מנהלים
הפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל-אביב
קריית האוניברסיטה
ת.ד: 39010
מיקוד: 6997801
רמת-אביב, תל-אביב

טלפון: 

03-6406626

פקס: 

03-6436189

דוא"ל צוות השירות: