פתח תפריט נגישות

ניהול משברי סייבר בארגונים

היערכות ובניית חוסן להתמודדות עם משברי סייבר

התקפות הסייבר נמצאות בעלייה וכן נזקי משברי סייבר לחברות מסחריות. מנהלים מדרגים את סיכון הסייבר כסיכון העסקי המרכזי אתו הארגונים מתמודדים. סיכון זה מועצם ככל שארגונים, לרבות ארגונים מסורתיים, הופכים לתלויים במערכות המידע לתהליכים עסקיים מרכזיים. על אף קיומם של פתרונות טכנולוגיים מתקדמים וחדשניים בתחום הגנת הסייבר, אנו עדים להצלחה מתמשכת של גורמים עוינים בביצוע מתקפות סייבר כנגד ארגונים, תוך פגיעה בזמינות, חשאיות או מהימנות מערכות המידע והמידע ופגיעה בתהליכים העסקיים התלויים בהם. אף שחברות משקיעות משאבים עצומים בפתרונות טכנולוגיים להגנת סייבר, מנהלים רבים אינם ערוכים למשבר הכרוך בהתקפת סייבר מוצלחת. מתקפת סייבר עלולה לגרום למשבר ארוך טווח לארגון תוך גרימת נזקים מתמשכים, תפעוליים, משפטיים ותדמיתיים. מנהלים שחוו משבר סייבר מדווחים לרוב כי לא היו מודעים להיבטים הניהוליים של משבר שכזה וסברו בטעות כי המענה לאירועי סייבר הוא טכנולוגי בלבד וכי האחריות והניהול הם בגזרת הצוות הטכנולוגי של הארגון. במרבית הארגונים לא מבוצעת היערכות ניהולית ראויה ובעת משבר סייבר מועצמים הנזקים ארוכי הטווח כתוצאת ניהול שגוי.

הניסיון מלמד כי היערכות ניהולית מקיפה לפני משבר הסייבר, וניהול מקצועי עם קרות המשבר, על מורכבותו והיבטיו השונים, יכולים לשפר משמעותית את זמן ההתאוששות מהמתקפה ,להפחית משמעותית את הנזקים העלולים להיגרם לגוף המותקף ולאפשר לארגון המשכיות עסקית מרבית גם במהלך משבר. היערכות כזאת היא איננה דבר של מה בכך: היא דורשת ידע רב-תחומי של בניית מוכנות, מיפוי תרחישי הסיכון הרלוונטיים לארגון והיערכות אליהם, הבניית מתודולוגיה סדורה לניהול רב-תחומי בעת משבר,  תרגול מראש של יכולות החוסן למול אירועי הסייבר על שלל סוגיהם – דלף מידע, התקפות כופרה, שיבוש מערכות ועוד, הגדרת תהליכי המשכיות עסקיות ייעודיים למשבר סייבר וכן הכשרה ייעודית ברמת ההנהלה.

בקורס ייחודי זה, המבוסס על מקרי בוחן שנלמדו היטב, ירכשו המשתתפים כלים פרקטיים להיערכות ולבניית חוסן ארגוני לקראת משבר סייבר. ההכשרה תתבסס על מתודולוגיות ייחודיות לניהול משברי סייבר שפותחו בתעשייה באמצעות מומחים מובילים מהתעשייה ומהאקדמיה שמתמחים בנושא. שיטת הלמידה מורכבת מתרגול פרקטי, למידה מונחית מקרי בוחן, סימולציות, הנחייה צמודה וחומרים ייחודיים, כך שהחוויה הלימודית האינטראקטיבית תאפשר למידה מעמיקה, משמעותית ופרקטית, הניתנת ליישום בעולם התאגידי

 • מתחילים
  ינואר 2024
 • לשריין ביומן
 • כמות מפגשים
  6 מפגשים

מטרות

 • רכישת כלים פרקטיים לניהול משברי סייבר
 • בחינת ההשפעות העסקיות, שמירת רציפות העסקית, יכולת תגובה רב-תחומית
 • הכנת תכנית פעולה רב-תחומית לחוסן ארגוני
 • הבנה מעמיקה של תנאי ניהול הייחודיים של המשבר סייבר
 • כלים להתנהלות בחוסר וודאות אינפורמטיבית המאפיינת משברי סייבר

נושאים

 • כיצד בונים עמידות ארגונית בפני משבר סייבר?
 • הגדרת רכיבי החוסן הארגוני בהתאם לאיומי הייחוס
 • מתודולוגיה למוכנות לניהול משבר סייבר
 • מוכנות ל-IR: חקירה, תיחום ובידוד אירוע הסייבר
 • מוכנות מקצועית: דוברות, תפעול, מוכנות משפטית
 • תכנית פעולה למשברי סייבר שונים: כופרה, דלף מידע, שרשרת אספקה
 • תכנית רציפות עסקית המותאמת למשברי סייבר – CBCP
 • תכנית התאוששות ממשבר סייבר
 • סימולציות ניהול משברי סייבר – ניהול משבר ורציפות עסקית

משתתפים

 • מנכ"לים
 • מנהלים בכירים
 • מנהלי סיכונים
 • מנהלי אבטחת מידע CISO
 •  מנהלי טכנולוגיות CIO
 •  מנהלי תפעול COO

אמצעים

 • הרצאות של מיטב אנשי האקדמיה והמחקר
 • מפגשים עם מנהלים בכירים בתחום
 • ניתוח מקרי אמת ולמידה אינטראקטיבית
 • סימולציות ותרגילים יישומים