קפסולה

קפסולה

מנכ"לים והנהלות הפועלים בעולם של VUCA, נדרשים ליכולת תגובה גמישה ומהירה ויכולת התמודדות עם שינויים להשגת תוצאות מיידיות ולתכנון אסטרטגי צופה פני עתיד. על מנת לתת מענה שונה וייחודי מכל המקובל בעולם הייעוץ, פיתחה להב את קפסולה - פתרון ייחודי, ממוקד ומוכוון תוצאות, ליצירת מענה לדילמות אסטרטגיות וארגוניות ותהליכי חדשנות, הניתן ליישום באופן מיידי.

תהליך ייחודי וחדשני, הניתן ליישום מיידי ומסתמך על שלושה מרכיבים עיקריים:

צוות המומחים:
צוות מומחי להב, מתחומים ייעודיים. כל אחד מהמומחים נמצא בחזית הידע האקדמי, ובעל ניסיון בייעוץ וליווי הנהלות ומנכ"לים מהעולם העסקי והארגוני

זמן:
תהליך קצר וממוקד של עד חמישה ימים

משתתפים:
חברי ההנהלה בהובלת המנכ"ל/ית, (ניתן לשלב מנהלים נוספים ו/או חברי דירקטוריון)​

תפוקות:
1) בניית תכנית אסטרטגית, הכוללת אבני דרך הניתנת ליישום באופן מידי
2) מתן מענה אסטרטגי ופתרונות לדילמות ליבה ברמת הארגון או היחידה העסקית.
3) רתימת חברי ההנהלה לתהליך, מחויבות לתוצר, ליישום ולהטמעה של התוכנית החדשה
4) תפיסות ניהוליות מתקדמות וכלים לקידום חדשנות ויזמות בארגון

 

אודי אהרוני - מנכ"ל להב

03-6404477