נעמי בלוך פורטיס, ניהול תרבות ואמנות, להב, אונ' ת"א

נעמי בלוך פורטיס, מנהלת מקצועית של תכנית ניהול תרבות ואמנות בלהב, הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב, מתוך מפגש הפתיחה של התכנית.