מוזי ורטהיים בתכנית ניהול משא ומתן בלהב, אונ' ת"א

מוזי ורטהיים, יו"ר החברה לייצור משקאות קלים, בנושא "שכר הבכירים", בלהב, הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב במסגרת תכנית ניהול משא ומתן.