תודה על הצטרפותך למועדון HR InSight Academy

 

בימים הקרובים תשלח אליך הזמנה למפגש הראשון של המועדון

שיתקיים ביום א' בתאריך 23.03.2014.