Towerjazz

Towerjazz

Executive Talent Development Program

מועד

ינואר 2011

פרופיל משתתפים

כ-40 מנהלים שהוגדרו כטאלנטים ובעלי פוטנציאל גבוה לקידום לתפקידים בכירים בארגון, מרקעים מגוונים: אנשי טכנולוגיה, מנהלי מוצר, משאבי אנוש, כספים ועוד. כמחצית מהמשתתפים הגיעו מאתר החברה שב-Newport קליפורניה ומחציתם מאתרי החברה בישראל.

 

מטרות התכנית

 • פיתוח הבנה עסקית-אסטרטגית, ידע ומיומנויות ניהוליות שישמשו את המשתתפים במילוי תפקידם הנוכחי והעתידי. 
 • יצירת רשת עמיתים בקרב המשתתפים המגיעים ממגוון תחומים מקצועיים ומגיאוגרפיות שונות, רשת שתאפשר קיום תהליכים סינרגטיים ויצירת חדשנות בארגון.
 • העמקת ההכרות של המשתתפים עם Towerjazz וההזדהות עימה.

 

תיאור התכנית

 • התכנית התקיימה כנדבך נוסף בתהליך הארוך והאינטנסיבי של מיזוג חברת Jazz אל תוך חברת Tower. במסגרת נדבך זה הגיעו טאלנטים  מקליפורניה ומישראל לשבוע לימודים מרוכז, במהלכו  למדו, עבדו, אכלו וישנו יחד, תוך הקדשת הזמן לפיתוח ולגיבוש תפיסות ניהוליות וחשיבה אסטרטגית מתקדמת. 
 • התכנית נשאה אופי אינטגרטיבי, ובמהלכה נלמדו נושאים ממגוון רחב של דיסציפלינות ניהוליות וביניהם: אסטרטגיה עסקית תחרותית, מיזוגים ורכישות- הקשר לאסטרטגיה ארגונית ואינטגרציה לאחר מיזוג, תכנים פיננסיים, שיווקיים וניהוליים. מרבית ההרצאות הועברו על ידי אנשי אקדמיה מובילים. התכנים והדגשים שניתנו התייחסו לפעילות עסקית בסביבה גלובלית. 
 • התכנים חוברו למציאות הארגון, באמצעות שיתוף של מנהלים מ Towerjazz שהרצו בפני המשתתפים וכן באמצעות הצגת מקרים עסקיים וניהול דיונים על השלכות ומסקנות ממקרים אלו אל תוך המציאות העסקית והארגונית של Towerjazz. 
 • כדי שתהליך הלמידה יהיה יישומי ככל שניתן, ומחובר ל- Towerjazz, פותחה על ידנו סדרה של מטלות מובנות להטמעת התכנים שנלמדו וליצירת דיאלוג בין המשתתפים: 
  • מטלה אישית שנועדה לשפר את יכולת המשתתפים להתמצא ברשת האנושית הפנימית של החברה. באמצעות כלים מתקדמים שרכשו המשתתפים, הם העצימו את יכולתם להבין כיצד יוכלו לשפר את טווח ההשפעה שלהם בארגון, להגדיל את התשומות העומדות לרשותם ולפתח יכולות של מנהיגות ניהולית.
  • מידי יום התבקשו המשתתפים להציג ניתוח של חקר מקרה.
  • המשתתפים עבדו בקבוצות כדי לנתח את המקרה ולגזור משמעויות ניהוליות ואסטרטגיות עבור Towerjazz. 
  • את גולת הכותרת היוותה מטלה אינטגרטיבית שבוצעה בקבוצות עבודה הטרוגניות ותוצריה– מוצרים חדשים, תהליכים חוצי ארגון, יוזמות עסקיות, כולם ניתנים ליישום בחברה. תוצרים אלו הוצגו ביום האחרון של התכנית בפני מנכ"ל Towerjazz, נציגי הנהלה נוספים ומנכ"ל להב שהנחה את הדיון. עוד באותו היום החליט מנכ"ל  Towerjazz על תמיכה ארגונית ביוזמות המוצלחות ביותר שהועלו במפגש הסיום.

 

מסקנות והמלצות

Mr. Russell Ellwanger, CEO, Towerjazz: “The sustainability of strong year over year corporate financial increase is strongly dependent upon identifying young, high potential employees and providing opportunities for them to grow. The uncurbed performance of young “high potentials” is the necessary ingredient that enables companies to constantly reinvent themselves; to stay in the “go-go’ stage of growth. Within the “model of growth” it is essential for technical staff to be exposed to detailed financial training, and for all to be exposed and inspired by a variety of ideas. The professional team at LAHAV provided both of the stated requirements in an environment that enabled strong networking of employees from a large variety of international locations. Several of the invited lecturers were not only being experts in their respective fields, but inspired the attendees through a fresh and novel perspectives of a variety of leadership and business topics.  A carefully selected and greatly motivated group of employees left the week long course with greater appreciation of the tasks at hand and with a larger tool box to work with.”

אלון אפשטיין, מנהל הפיתוח, להב: "מניסיוננו, כאשר התכנית מסתיימת בהצגת תוצרים ויוזמות יישומיות לארגון, שהם פרי הכלים והתפיסות שנלמדו בתהליך הלמידה הפורמאלי, הארגון מפיק ערך משמעותי ביותר מהתכנית ומתהליך הלמידה המשותף. היכולת של המשתתפים להמשיך ולעבוד יחד על יוזמות אלו עד לכדי מימושם בארגון היא בעלת ערך שלא יסולא בפז. בנוסף, תהליך הלמידה ופיתוח המטלות הקבוצתיות יאפשר לחברה ולמשתתפים ליצור ערך גם בטווח הארוך". 

למידע נוסף אודות תכנית ניהול המותאמת לארגונך