ניוזלטר להב, נובמבר 2009

ניוזלטר להב, נובמבר 2009