פרופ' שלמה גלוברזון

פרופ' שלמה גלוברזון

חבר סגל בבית הספר למינהל עסקים באוניברסיטת תל-אביב. תחומי עיסוקיו הם בניהול פרוייקטים ובניהול התפעול, שבהם הוא מעורב כחוקר (למעלה מ-70 מאמרים ו-7 ספרים), כמרצה (תואר שני, תכניות מנהלים, סדנאות, אוניברסיטאות בחו"ל) וכיועץ להחדרת מתודלוגיות של ניהול פרוייקטים בארגונים. כמו כן משמש פרופ' גלוברזון כמנהל האקדמי של מנפ"ט - המרכז לניהול פרוייקטים וטכנולוגיה, המתפקד במסגרת ל.ה.ב. והפקולטה לניהול.

תוכן נוסף: