נורית טל שמיר

סמנכ"לית משאבי אנוש קונצרנית, קבוצת שטראוס