רו"ח ניצן צדוק

רו"ח-שותף מנהל מקצועי של משרד ש. צדוק רואי חשבון בעל תואר שני מוסמך במינהל עסקים MBA. דירקטור (בהווה ובעבר) בדירקטוריונים של חברות ציבוריות בתפקידי יו"ר דירקטוריון, יו"ר ועדת השקעות, יו"ר ועדת ביקורת, יור ועדת כספים ועוד. מרצה בתחום של ניתוח דוחות כספיים ויחסי גומלין דירקטוריון הנהלה.