עדית שרויטמן

עדית שטרוימן

Corporate CIO, החברה המרכזית למשקאות